Da bi bilo v mesecu januarju v vrtcu tudi tako pestro kot je bilo v decembru, smo se v enoti Hotedršica odločili, da izvedemo skupno umetniško popoldne z razširjenimi družinami otrok iz skupine Škratkov in Žabic. V ustvarjalni urici so se predstavili najprej »Škratki« z dvema ljubkima plesnima točkama. V skupini najmlajših otrok, kjer vsi še niso popolnoma stabilni na nogah, je za to izvedbo potrebno kar veliko vztrajnosti in truda, tako vzgojiteljic, kakor tudi otrok. Peli in plesali so ter poželi so velik aplavz občinstva.

Otroci skupine Žabic so navdušili z izvedbo dramatizacije po zgodbi Bernadette Watts: Petrovo drevo. S to dramatizacijo so se otroci, z različnimi igralci, predstavili že meseca decembra, ki so jo ločeno zaigrali otrokom in vzgojiteljicam skupine Škratkov in učencem in učiteljem 1. in 3. razreda POŠ Hotedršica. Povsod so bili deležni navdušenega aplavza.                                                                                              

Po nastopih otrok za starše smo imeli pripravljene skupne delavnice za izdelovanje snežakov iz ponošenih nogavic, trakov, različnih tkanin… Vsi sodelujoči so bili izredno domiselni in kreativni in tako so nastali unikatni snežaki. Vsak drugačen, vsak edinstven in neponovljiv.

Ker pa so gostje postopoma odhajali in nismo imeli možnosti zbrati se in skupaj fotografirati izdelkov, smo vzgojiteljice starše po e-pošti prosile za fotografije narejenih snežakov. S pomočjo tehnologije smo tako lahko pripravile razstavo večine izdelkov, kateri so sedaj na ogled v skupnih prostorih enote Hotedršica. Tako otroci lahko podoživijo naše skupno srečanje in skupno izdelavo snežakov.

Tekst in foto: Sonja Dremelj