OB KONCU TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE SMO VZGOJITELJICE IZ ENOTE VRTCA HOTEDRŠICA ZA OTROKE IN NJIHOVE DRUŽINE ORGANIZIRALE POHOD PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE V KRAJU. OGLEDALI SMO SI STARO NOTRANJSKO HIŠO IN OBČUTILI DELČEK ŽIVLJENJA V ČRNI KUHINJI TER SPOZNALI NEKAJ O TAKRATNEM ŽIVLJENJU V NJEJ. POT NAS JE VODILA MIMO SPOMENIKOV PADLIM V 1. IN 2. SVETOVNI VOJNI, DO ZEMLJANK, KATERE KRAJANI ŠE VEDNO UPORABLJAJO V PRVOTNE NAMENE. SPOTOMA SMO IZVEDELI ŠE NEKAJ INFORMACIJ O KOZOLCU S STARIMI PREDMETI. ŠLI SMO MIMO OBNOVLJENEGA STRNADOVEGA KOZOLCA, ČEZ KELTIKO, MIMO VAROVANEGA POŽIRALNIKA, DO TOMAŽINOVEGA MLINA. TAM SMO SI LAHKO OGLEDALI ŠE DELUJOČE MLINSKO KOLO, POD KATERIM VODA, KI TEČE SKOZENJ, TUDI PONIKNE.                                                                                                            ZA VELIKO NOVIH IN ZANIMIVIH INFORMACIJ SE ZAHVALJUJEMO ČLANICI TURISTIČNO-KULTURNEGA DRUŠTVA HOTEDRŠICA GOSPE JOŽICI NAGODE, KI NAS JE VODILA PO CELOTNI POTI IN NAM ORISALA ŽIVLJENJE V VASI NEKOČ.

Tekst in foto: Sonja Dremelj

PRED NOTRANJSKO HIŠO S ČRNO KUHINJO
V HIŠI
ČRNA KUHINJA
ZEMLJANKE
STRNADOV KOZOLEC
TOMAŽINOV MLIN